Je woning in Spanje aangeven op je personenbelasting in België

Wie in België belastingen betaalt, is verplicht om ook zijn buitenlands vastgoed aan te geven bij de belastingdienst. Dankzij de internationale gegevensuitwisseling weet de Belgische fiscus perfect over welke woning je in het binnen- en buitenland beschikt. Je bent daarom verplicht om je woning in Spanje op te nemen in je jaarlijkse Belgische belastingaangifte.

Het inkomen op een buitenlandse vakantiewoning wordt echter niet belast in ons land. De fiscus neemt het wel mee in rekening om het belastingtarief op je andere Belgische inkomsten correct te bepalen. In vakjargon noemt dit: vrijstelling van buitenlandse onroerende inkomsten met progressievoorbehoud.

Hoe moet je een Spaans buitenverblijf aangeven?

Nog niet zo lang geleden werd de huurwaarde van buitenlands vastgoed bepaald op basis van de zogenaamde werkelijke huurwaarde. Omdat België hiervoor op de vingers is getikt door het Europees Hof van Justitie in Luxemburg, werd dit aangepast.

Sinds 2021 (voor je belastingaangifte 2022) ben je in België niet langer verplicht om deze zogenaamde werkelijke huurwaarde aan te geven.

Vanaf nu kan je het kadastraal inkomen (KI) van je woning in Spanje gebruiken om daarna in te vullen op je jaarlijkse belastingaangifte.

Aangifteplicht van je woning in Spanje

Met betrekking tot je onroerend goed gelegen in het buitenland geldt een aangifteplicht.

Wanneer je een woning in Spanje koopt, moet je spontaan aangifte doen binnen de vier maanden nadat je eigenaar bent geworden. Concreet betekent dit binnen de vier maanden na het ondertekenen van de akte bij de notaris. Dus niet vier maanden na het tekenen van het verkoopcontract.

Hier vind je de link naar het document om deze aangifte te doen.

  • Heb je de woning gekocht in gemeenschap van goederen? Als je elk de helft bezit, moet je beide een aangifte doen waarop staat dat je voor dehelft eigenaar van de woning bent.
  • Heb je de woning samen met vrienden of familie gekocht? Dan moet elke koper zijn deel van de woning aangeven.
  • Bezit je enkel de naakte eigendom van de woning in Spanje? Dan moet je zelf geen aangifte doen. De vruchtgebruiker moet dit wel doen.

Hoe wordt het kadastraal inkomen van je woning in Spanje berekend?

De vaststelling van het kadastraal inkomen van je woning in Spanje verloopt gelijkaardig aan de procedure voor Belgische onroerende goederen.

Eens het kadastraal inkomen werd vastgesteld door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (Kadaster) van de FOD Financiën, zullen ze dit bekendmaken aan jou als belastingplichtige.

Je kan het kadastraal inkomen van je woning ook raadplegen via MyMinfin.

Hoe moet ik mijn personenbelasting invullen?

Ga naar VAK III op je belastingbrief. Gebruik je je woning in Spanje als vakantiewoning of verhuur je ze aan een private persoon? Volg dan de volgende stappen:

  • Ga naar A
  • Onder puntje 2 noteer je naast de code 1106-58 het kadastraal inkomen (KI) van je woning
  • Ga naar B
  • Onder puntje 1 vul je bij Land Spanje in, bij Code 1106-58 en bij Bedrag het kadastraal inkomen (KI) van je woning

Opgelet: als je bijvoorbeeld maar de helft van een woning in Spanje bezit, moet je ook maar de helft van het kadastraal inkomen (KI) van de woning opgeven.

Mag je van het kadastraal inkomen nog de Spaanse belastingen aftrekken?

België heeft met Spanje een dubbelbelastingverdrag afgesloten, waardoor het onroerend goed niet belast kan worden in België maar enkel in Spanje.

Er wordt wel rekening gehouden met het kadastraal inkomen om het progressief tarief van de personenbelasting te berekenen, het zogenaamde progressievoorbehoud. Je zal dus niet belast worden op het KI maar het wordt wel gebruikt voor de bepaling van het tarief in de personenbelasting.

Vanaf aanslagjaar 2022 mag je de buitenlandse belastingen op onroerende goederen niet meer in mindering brengen van uw kadastraal inkomen.

Heb je nog verdere vragen of twijfels? Neem gerust contact met ons op!

Download ons Ebook

Verkrijg hier ons gratis Ebook vol interessante informatie die je moet weten alvorens te investeren in Spanje.

We bundelden maar liefst 15 pagina's met waardevolle tips om veilig te kopen in Spanje!

Vamos Ebook

Download ons Ebook

 
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×